Решения за 2020 год

Решение № 01 от 02.03.2020

Решение № 02 от 09.04.2020

Решение № 03 от 29.04.2020

Решение № 03а от 30.04.2020

Решение № 04 от 30.04.2020

Решение № 05 от 26.05.2020

Решение № 06 от 26.05.2020

Решение № 07 от 26.05.2020

Решение № 08 от 26.05.2020

Решение № 09 от 26.05.2020

Решение № 10 от 06.06.2020

Решение № 11 от 15.06.2020

Решение №12 от 15.09.2020

Решение №13 от 19.10.2020

Решение-№-14-от-10.12.2020

Решение № 15 от 29.12.2020