Решения за 2018 год

Решение № 1 от 12.01.2018г.

Решение № 2 от 22.01.2018г.

Решение № 3 от 22.01.2018г.

Решение № 4 от 22.01.2018г.

Решение № 5 от 28.02.2018г.

Решение № 6 от 15.03.2018г.

Решение № 7 от 13.04.2018г.

Решение № 8 от 06.06.2018г.

Решение № 9 от 06.06.2018г.

Решение № 10 от 06.06.2018г.

Решение № 11 от 06.06.2018г.

Решение № 12 от 28.06.2018г.

Решение № 13 от 06.07.2018г.

Решение № 14 от 30.07.2018г.

Решение № 15 от 14.09.2018г.

Решение № 16 от 14.09.2018г.

Решение № 17 от 14.09.2018г.

Решение № 18 от 14.09.2018г.

Решение № 19 от 14.09.2018г.

Решение № 20 от 03.10.2018г.

Решение № 21 от 26.11.2018г.

Решение № 22 от 26.12.2018г.

Решение № 23 от 26.12.2018г.