Решения за 2017 год

Решение № 1 от 13.01.2017г.

Решение № 2 от 30.01.2017г.

Решение № 3 от 30.01.2017г.

Решение № 4 от 31.01.2017г.

Решение № 5 от 28.02.2017г.

Решение № 6 от 06.04.2017г.

Решение № 7 от 24.04.2017г.

Решение № 8 от 04.05.2017г.

Решение № 9 от 10.05.2017г.

Решение № 10 от 05.06.2017г.

Решение № 11 от 17.08.2017г.

Решение № 12 от 17.08.2017г.

Решение № 13 от 30.10.2017г.

Решение № 14 от 15.11.2017г.

Решение № 15 от 22.11.2017г.

Решение № 16 от 15.12.2017г.

Решение № 17 от 29.12.2017г.

Решение № 18 от 29.12.2017г.