Решения за 2022 год

Решение №1 от 11.01.2022г.

Решение №2 от 07.02.2022

Решение №3 от 24.03.2022 г.

Решение №4 от 28.03.2022 г.

Решение №6 от 12.05.2022 г.

Решение №7 от 13.05.2022 г.

Решение №8 от 20.06.2022г.

Решение №9 от 20.06.2022г.

Решение №10 от 21.06.2022г.

Решение №11 от 20.07.2022г.

Решение №12 от 21.07.2022 г.

Решение №13 от 21.07.2022 г.

Решение №14 от 21.07.2022 г.