Решение №01 от 21.01.2021
Решение №02 от 22.01.2021г.
Решение №03 от 16.02.2021г.
Решение №04 от 24.03.2021г.
Решение №05 от 14.04.2021….
Решение №06 от 05.04 .2021г.
Решение №07 от 03.06 .2021г.
Решение №08 от 04.06 .2021г.
Решение №09 от 21.06.2021г.
Решение №10 от 20.08.2021г.
Решение №11 от 19.08 .2021г.
Решение №12 от 20.08.2021г.
Решение №13 от 20.08.2021г.
Решение №14 от 20.08.2021г.

Четвертый созыв

Решение №1 от 08.10.2021г.

Решение №2 от 08.10.2021г.

Решение №3 от 08.10.2021г.

Решение №4 от 08.10.2021г.

Решение №5 от 08.10.2021г.

Решение №6 от 08.10.2021г.

Решение №7 от 08.10.2021г.

Решение №8 от 08.10.2021г.

Решение №9 от 11.10.2021г.

Решение №10 от 13.10.2021г.

Решение №11 от 08.11.2021г.

Решение №12 от 08.11.2021

Решение № 13 от 29.11.2021г.

Решение № 14 от 08.12.2021г.

Решение № 15 от 30.12.2021г.